Sociala medier

Du hittar SIMMA.NU:s svenska edition på Facebook och på Twitter. Vi är inte lika frekventa på Twitter som på Facebook men det kan vara värt att gå in och "gilla oss" på bägge!

Simma.nu - SWE på Facebook

Simma.nu - SWE på Twitter