Debatt

Här kan du göra debattinlägg - ilägg som vi lyfter fram på Nyhetssidan om de är allmännt intressanta - annars så lever den här debattsidan sitt eget liv.
Kom ihåg att skriva på ett hyfsat och bra sätt - att bemöta folk på samma sätt som du själv önskar att bli bemött.