Colleou om sesongen


Stina Kajsa Colleou er inne i sin siste sesong ved Utah University. I dette intervjuet snakkar ho om korleis det har gått så langt, og andre ting ved livet som studentsvømmar ved eit amerikansk universitet.