Bergensvømmerne søker trener til pilotprosjekt


   

Bergensvømmerne (BS) er elitelaget til svømmeklubbene Delfana, Åstveit og Arna. Klubben har i dag ca 40 aktive svømmere fordelt på to grupper; BS-Elite og BS-B, der BS-B er rekrutteringsgruppen for BS-Elite.  

Bergensvømmerne vil fra høsten 2019 gjennomføre et pilotprosjekt der BS-B omorganiseres slik at svømmere fra også andre klubber enn Delfana, Åstveit og Arna inviteres til å delta.

Dette blir et spennende prosjekt for ungdom mellom 14 og 18 år, som vil være berikende for svømmemiljøet i hele Bergensområdet. Vi antar at ca. 40 utøvere vil omfattes.  
 
Til dette prosjektet søkes en trener i en ettårig 80 prosent prosjektstilling.

Les mer i vedlegget.